dimecres, 10 de novembre de 2010

Dolmen del Serrat del Guixó (Foto:Enric Carreras)Dolmen de Cal Colau (Foto: Enric Carreras)

Els dòlmens de Coll de Fau, Coll de Nargó, Alt Urgell.
Un embolic bibliogràfic.


Joan Serra Vilaró l’any 1927 situa i descriu dos dòlmens vora el Coll de Fau.

Primer publica el que es troba a l’esquerra del coll “mirant a ponent” amb el nom de Serrat del Guixó. Inclou tres fotografíes, una planta, i una fotografía de l’aixovar recuperat.

L’altre –el segon que publica- es troba abans del Coll de Fau “sota la casa arruïnada coneguda per Cal Colau”. Inclou una planta i una fotografía de l’aixovar recuperat. Actualment damunt del terreny constatem que la planta publicada és girada a l’inrevés i que ha desaparegut una de les lloses descrites.

Lluís Pericot Garcia en la revisió de la seva Tesi Doctoral de l’any 1950 (p.162, núm.153 i 154) va ressenyar aquests dos monuments com Coll de Fau I i II, segurament seguint l’ordre en que Serra Vilaró els va publicar. Diu que el Coll de Fau I “también puede ser llamado del Serrat del Guixó” i el Coll de Fau II “puede ser llamado también de Cal Colau”.

Anys després –el 1988- basant-se en la descripció i plantes de Serra Vilaró citades Albert Villaró i Xavier Campillo varen incloure aquests dos dòlmens en un “Inventari dels megàlits de l’Alt Urgell”. Es tracta d’un treball mecanografiat que no es va arribar a publicar.

Amb el núm.44 presenten una fitxa anomenada “Fossa de la Serra Freda/Coll de Fau II (Valldarques)” en la qual, la fotografía, localització, descripció i materials recuperats són els del dolmen del Serrat del Guixó, però la planta és la del dolmen de Cal Colau.

Seguidament amb el núm. 45 presenten una altra fitxa anomenada “Fossa del Serrat del Guixó/Coll de Fau I (Valldarques)” en la qual, la fotografía, localització, descripció i materials recuperats són els del dolmen de Cal Colau , però la planta és la del dolmen del Serrat del Guixó. Un bon embolic.

Finalment, en l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble del Patrimoni Arqueòlogic de la Generalitat, basant-se en el treball de Serra Vilaró i en l’Inventari de Villaró/Campillo, hi ha dues fitxes al respecte.

En la primera (núm.10812), que seguint Villaró/Campillo s’anomena “Fossa del Serrat del Guixó/Coll de Fau I”, es dona la situació, descripció i coordenades aproximades del dolmen de Cal Colau.

En la segona (núm.10813), que també seguint Villaró/Campillo s’anomena “Fossa de la Serra Freda/Coll de Fau II”, es dòna la situació, descripció i coordenades aproximades del dolmen del Serrat del Guixó. I per a més confusió en una nota es comenta que “a la bibliografía també apareix citada com a cista de Cal Colau.

També en ambdues fitxes, en una nota, s’informa que “la contrastació entre el treball de camp realitzat per l’equip de la carta i les plantes publicades per Serra Vilaró fan pensar que les plantes d’aquests megàlits poden estar intercanviades i és per aixó pel que no es descriu el material recollit, ja que no se sap si corresponen o no.”

Segons ells l’embolic de Villaró/Campillo que no veuen i que segueixen, es degut al capellà de Solsona que aquesta vegada n’és ben innocent.

Cal deixar de banda doncs, la nomenclatura de Pericot, les fitxes de l’Inventari de Villaró/Campillo, i les del Patrimoni Arqueològic i el seus corresponents embolics bibliogràfics i seguir únicament el treball de Serra Vilaró. El seu estudi d’aquests monuments és encara plenament vigent quan aviat farà cents anys que va visitar-los.

Per anar-hi cal seguir la carretera L511 de Coll de Nargó a Isona i vora el punt kilomètric 26’5 agafar a la dreta una pista de terra en mal estat que mena al Coll de Fau.

Trobarem primer el dolmen de Cal Colau uns 15 m a la dreta de la pista. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva altitud és de 1179 ± 10 m s. n. m. i les seves coordenades geogràfiques les següents: UTM: x= 353388 m, y= 4669257 m.

Més enllà, a l’esquerra tocant la pista, hi ha el dolmen del Serrat del Guixó. Segons les dades extretes d’un GPS, la seva altitud és de 1178 ± 10 m s. n. m. i les seves coordenades geogràfiques les següents: UTM: x= 353618 m, y= 4669112 m.

Per saber-ne més vegi’s:

Joan SERRA VILARÓ, Civilizació megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi, Musaeum Archaeologicum Dioecesanum, Solsona, 1927.