dimecres, 30 d’abril de 2008

La cista neolítica de Capolat (Berguedà)


La cista l'any 2004 abans de ser excavada (Diari de Girona)


La cista l'any 2008 enterrada (foto d'Enric Carreras)

L’estiu de any 2004 la premsa va fer-se ressó de la descoberta d’una cista neolítica no violada a Capolat (Bergedà). El monument (conegut també com "Serrat de les Tombes-Tomba 1") que contenia dos enterraments, va ser seguidament excavat científicament i s'hi va recuperar tot el seu interessant aixovar. Aleshores va romandre en el terreny -enfonsada a ras de sòl- una caixa rectangular buida formada per quatre lloses a més de la llosa de coberta que la cobria. Era, doncs, una més de les moltes cistes neolítiques que en més o menys bon estat de conservació ha arribat fins a nosatres i que podem visitar sobretot al Solsonès però també al Bages i a l’Empordà, així com en altres indrets de Catalunya i Rosselló.
La sorpresa arribà quan després de fer el trajecte fins a Capolat i cercar aquesta cista neolítica hom la trobà coberta per un túmul de terra de més d’un metre d’alçada, fet expressament
perquè no es pugui veure. És realment un cas que ens estranya molt. Val a dir que desprès d’haver pràcticament visitat tots els monuments megalítics de Catalunya i de la Catalunya Nord no havíem vist mai una cosa semblant. El nostre grup GESEART en els darrers 25 anys ha descobert, retrobat, excavat i restaurat, una bona quantitat de monuments megalítics (dòlmens, menhirs, coves-dolmen, poblats, recintes megalítics, etc) per tot Catalunya i en especial a l’Empordà.
Tots s’han estudiat, publicat i senyalitzat; i a més s’han confeccionat itineraris megalítics i s’han fet festes per donar-los a conèixer a tots aquells que s’han interessat per la nostra prehistòria. Municipis com Roses, La Jonquera, Espolla, Capmany, Pau , Palau-saverdera, Sentmenat, i molts altres, són capdavanters en aquest tema i els seus itineraris megalítics són considerats modèlics per tots els visitants. Pensem que el temps del secretisme i de voler amagar les coses no és el nostre. La majoria de coses s’han de conèixer per a valorar-les i apreciar-les, només així seran més respectades. Això val també – i molt- per als dòlmens. Si la cista de Cal Rajolí al Solsonès, després de la seva excavació, hagués estat ben senyalitzada i donada a conèixer, de ben segur que el maquinista que va destruir-la en ampliar una pista l’hauria respectat i conservat.

Esperem que aquesta cista neolítica de Capolat ben aviat sigui desenterrada, senyalitzada i donada a conèixer, car aquesta serà –exceptuant casos d’excepció- la millor manera de preservar-la. Mentrestant qui vulgui visitar a Capolat un túmul de terra que cobreix l’ùnic monument prehistòric del municipi, que originalment gairebé no tenia túmul, pot seguir amb GPS aquestes coordenades UTM: x= 398607, y= 4658799; z= 1.185.
Potser després de tot no perdrà totalment el seu temps, perque a l’entorn proper podria descobrir-ne algun altre d’inèdit, el nom de l’indret “Serrat de les Tombes” en plural així ho donaria a entendre.